TBMM’den 2053 çağrısı: Harekete geçme zamanı

ÖNDER YILMAZ ANKARA – Bakanlıklar başta olmak üzere kamu sektörü, özel sektör, STK’lar, mahalli idareler ve akademik kuruluşların iklim için tek …
Gündem - 20 Aralık 2021 01:54 A A

ÖNDER YILMAZ ANKARA – Bakanlıklar başta olmak üzere kamu sektörü, özel sektör, STK’lar, mahalli idareler ve akademik kuruluşların iklim için tek çatı altında harekete geçmesi zamanının geldiğine dikkat çeken komisyon, “Ülkemiz için 2053 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerine karşı iklim dirençli toplum olma hedefi konulmalı” tespitini yaptı. Özel bir ekibin uluslararası iklim müzakerelerini takip etmesi gerektiğine işaret eden komisyon, Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınma hakkını engellememesi koşuluyla uygulanmasının önemli olduğuna işaret etti.

Ulusal Katkı Beyanı 

TBMM İklim Komisyonu, muhalefet şerhlerinin gelmesiyle son noktayı koyduğu raporunu, TBMM Başkanlığı’na sunacak. Rapordaki bazı tespit ve öneriler şöyle:

Paris Anlaşması ve mekanizmalarının; Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınma hakkını engellememesi koşuluyla uygulanması önemli. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin üst politika dokümanlarının 2053 hedefleri doğrultusunda güncellenmeli ve takibi sağlanmalı.

2053 İklim Nötr Hedefine ulaşmak için; Ulusal bir İklim Platformu kurarak ilgili tüm paydaşlar iklim değişikliği ile mücadele çatısı altında toplamalı.

Uluslararası iklim müzakerelerini takip edecek ve süreklilik arz eden bir ekip kurulmalı. Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hazırlanmalı.

Kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlanmalı, sorumluluklar belirlenmeli, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu’nda (İDUKK) alınan kararların bağlayıcı olması için kurum yeniden yapılandırılmalı. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Koordinasyon Kurulu’nun çalışma usul ve esasları yeniden gözden geçirilmeli.

Türkiye’de iklim değişikliği konusunda ilmi araştırmalar yetersiz. Ülkemizin şartlarına uygun iklim değişikliği modellerinin geliştirilmesi ve araştırmaların yapılması için “Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi” adı altında ulusal bir merkez kurulmalı.

Korunan alan sistemimizde eksikliği hissedilen tür ve habitatların korunmasına yönelik boşluğun giderilmesi için kanuni düzenleme yapılmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasındaki yetki ve sorumluluklara yönelik meselelerin (rol kapma, görev paylaşımı ve çift başlılığın) ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmalı. Korunan alanların yönetimi uzun yıllara dayanan birikim, tecrübe ve kurumsal yapısından dolayı DKMP Genel Müdürlüğü altında birleştirilmeli.

Türkiye, Avrupa Yeşil Mutakabatı(AYM) ile hedeflenen birçok düzenlemeden etkilenebilir. Düzenlemeler ülkemize bazı fırsatlar getireceği gibi bazı tehditleri de içermektedir. AYM ile gelecek sınırda karbon düzenlemesinin ülke ekonomisine etkisi araştırılmalı ve politikalar bu kapsamda gözden geçirilmeli.

Sera gazı emisyonunu ve sera gazına sebep olan faaliyetleri sınırlandıran, sınırlandırmayı teşvik eden AB ile uyumlu bir Emisyon Ticaret Sistemi(ETS) kurulmalı ve elde edilecek gelir yine iklim değişikliği ile mücadelede kullanılmalı.

 

Gündem - 01:54 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.